Aktiviteter

AKTIVITETER

Nedenfor kan du finne litt om aktiviteter i laget og om forskjellige om prosjekter som er gjennomført.


Barn og ungdom

Barnering med sangleker og ringmorro som hovedaktiviteter. I tillegg har det vært en gruppe med småtasshalling. Barneringen er også et fast innslag i 17. mai feiringen i Innbygda. Ofte har  barneringen deltatt i HF-stevnet sammen med de voksne i laget (fylkesmønstring for Hedmark). For øyeblikket er det desverre ingen aktivitet i disse gruppene.


De fleste år har laget  hatt barn ned i småskolealder og opp på ungdomsskolenivå som har deltatt i halling. Flere av disse har senere blitt gode hallingdansere.  På våren de senere år har de deltatt i HF-stemnet. Her har de hatt framføring som publikum har satt stor pris på.


Fra midten på 90-tallet hadde noen ungdommer instruksjon i et Juniorspelmannslag. Disse var starten på nysatsning innen tradisjonsmusikk blant unge i laget. Senere har det vært instruksjon med nye rekrutter, først med Helga N. Møller og senere med Else Myhr som instruktører.


Else Myhr med rekrutter for noen år tilbake

Gutter med "hallingbreak" på seminar

Kurs i halling på

Jordet Skole i Trysil

høsten 2017

Video: Destinasjon Trysil

Undervisning i Bjønndans mm på Trysil Ungdomsskole i 2017/18


Alle klassene på Trysil Ungdomsskole har hatt en dobbelttime med gamle folkelige tradisjoner fra vårt distrikt i skolåret 2017/18. Einar Hyllvang har stilt opp for laget vårt der han har lagt vekt på og fortalt om historikken om spesielle folkemusikktradisjoner herifra. Elevene har lært teksten til - og fått trene på bjønndansen.  I tillegg har de lært små runnomstubber (sangstubber i runnomtakt) og fått hørt gamle sagn og fortellinger fra Trysil.

Opplegget ble godt tatt imot blant lydhøre elever som til dels ikke hadde kunnskap om disse tingene fra før. TKDS ønsker å få fortsette med slike opplegg for barn og unge. Et eventuelt overskudd fra landskappleiken vil bli prioritert til tilbud blant barn og unge. Lærere på skolene kunne også få opplæring fra laget slik at de også kan bidra med slik stoff i undervisningen.

Slike opplegg vil ligge midt i blinken for vår formålsparagraf om: - å bevare og føre videre folkedansen og folkemusikken i distriktet-.

Lagdans Landskappleik

Buskspell, Einar Hyllvang t.v og Anders Buflod

Inga og Marin Myhr med runnon i mesterkonserten

LK 2016. Video:

Thor Hauknes

Voksne

Voksengruppa har drevet med ulike former av gammeldans. Distriktets egen bygdedans, runnomen, fikk oppsving og ny utbredelse takket være lagets virksomhet.  Innimellom har laget arrangert kurs i andre danseformer som swing og kvadriljer i tillegg til vanlige gammeldanser, noen med forskjellige varianter. Laget har de senere år hatt felles- øvinger med Østavind. Noen av lagets dansere har meget gode plasseringer bl. a i Landskappleiker. Laget har tidligere også reist på tur innen - og utenlands og besøkt andre danselag, noen ganger sammen med andre lag.


Det er for tiden ikke organisert øving  blant voksne på noen instrumenter i lagets regi. Men kanskje nermere100 personer har i årenes løp  i en eller annen sammenheng spilt fele i eller sammen med TKDS (barn + voksne). De fleste av disse er ikke lengre aktive. Det finnes fortsatt de som har fått overlevert tradisjonene direkte fra eldre spelemenn. En kan med rimelig sikkerhet følge denne tradisjonen tilbake til begynnelsen av 1800-tallet her i distriktet. Nå er det bare 3-4 voksne som er aktive utøvere.


Tidligere var det flere toraderspillere i laget. Disse har etter hvert dannnet egne grupper.

Innen vokalt har Hege Nylund og Margrete Nordmoen bidratt sammen med andre utøvere rundt om i landet.

En og annen spiller også på gamle folkemusikkinstrument, men laget har ikke aktivt miljø for dette.Spelmannslaget

Spelmannslaget har hatt litt ujevn aktivitet de siste årene. Frem mot CD-innspillingen i 2015 øvde vi jevnt og trutt, noe som resulterte i noen fine spor på Treet, og at vi blant annet spilte til dans og under festprogrammet i Hagelund 17. mai 2016. Etter en liten pause startet øvinger igjen som forberedelse til Landskappleiken i juni 2018 der laget deltok med hederlig plassering.

Diverse gjennomførte aktiviteter

  • CDer: Laget har gitt ut flere CDer med lokalmusikk, se annet sted på denne hjemmesiden.
  • Skoleprosjekt: Fire lokale og erfarne utøvere laget og gjennomførte konsert med tilhørende undervisningsopplegg for bruk i undervisningen i barneskolen. Opplegget ble godt mottatt av elever og lærere.
  • Juniorspelmannslag: Det har ved flere anledninger blitt drevet undervisning for Juniorspelmannslag, sist med Else Myhr. Den kommunale kulturskolen har også hatt undervisning i fele med hovedvekt på tradisjonsmusikk og dette har kommet juniorene i laget til gode.
  • Tradisjonsseminar: Laget har arrangert en rekke seminarer innen dans, spill og vokal med ulike danser og tradisjoner på de forskjellige seminarene. Deltakerne var stort sett fra Hedmark, noen også fra Sverige.
  • Trysil-Knut Leken: Kappleik i dans, spill og vokal ble arrangert en del år i løpet av det første tiåret av 2000-tallet. Deltakere fra i hovedsak Østlandet.
  • Laget har også arrangert HF-stevne (fylkesstevne) og Landskappleiken i 1989.

Fra felekurs på tradisjonsseminar. Thomas Westling er instruktør

Org nr: 976 847 636

© Copyright Trysil-Knut Dans og Spelmannslag . Alle rettigheter reservert.