Laget

LAGSINFO


Styret består i 2019 av:

Leder: Margrete Nordmoen

Nestleder: Hege Nylund

Kasserer: Else Myhr

Sekretær: Åsmund Gautrik Teppen

Varamedlem: Per Jørgen Høie


Laget har følgende æresmedlemmer:

Øyvind Kvile

Hans Kveen

Torny Jota

Martin Myhr

Bente Kvile Buflod

Sissel Hatten

John Peder Hatten

Reidar Støa

Oddmund Myhr

Org nr: 976 847 636

© Copyright Trysil-Knut Dans og Spelmannslag . Alle rettigheter reservert.