Prosjekter-utgivelser

Prosjekter/Utgivelser


Laget har gjennom årene samlet inn mye materiale innen vår tradisjon. I tillegg finnes mange timer med film og video som fortsatt ikke er gjort tilgjengeligt. Nedenfor finner du CDer som er laget med bakgrunn i innsamlet materiale eller som har gått i arv fra generasjon til generasjon.

CDene kan kjøpes ved å bruke kontaktskjemaet som ligger på hovedmenyen under KONTAKT OSS eller sende e-post til: kasserer@trysilknut.com. Gebyr tilkommer, husk nøyaktig adresse og forsendelsesmåte.


Mine strenger

Trysil-Knut Dans og Spelmannslag har siden starten i 1973 arbeidet på mange måter for den lokale folkemusikken, mest i forbindelse med utøvelse, slik det er omtalt på andre steder i denne hjemmesiden. Selv om mye av tradisjonene er festet på film, video, bilder og lydbånd, så er dette det første prosjektet der de eldste tradisjonene innen sang, dans og spell er gjort tilgjengelig for "alle". Stoffet er i hovedsak hentet fra folkemusikksamlinga ved Universitetet i Oslo og er innsamlet av en rekke personer gjennom mange år. Fra dette materialet fikk TKDS i 1996 laget en samling kasetter som bl. a. har vært tilgjengelig på biblioteket. Den kommunale musikkskolen har tatt stoffet i bruk og rektor Terje Østby arrangerte flere av melodiene for forskjellige blåsergrupper. Trysil Musikklag har også benyttet noe av dette. Disse båndene igjen har dannet grunnlaget for denne CD-en som Olav Sæta har hatt det faglige ansvaret for. Det kan spesielt nevnes at de eldste opptakene på denne CD-en (voksrull, 1922) ble til takket være O.M. Sandvik som fraktet det tunge opptaksutstyret på sykkelen sin fra Elverum til Flendalen i Trysil, en distanse på omtrent 10 mil en vei! CD-en som i alt har 64 spor, består av vokalt og instrumentalt (mest fele) stoff. Det dekker bl.a. bånsull, lokk, laling, salmer og dansemusikk med flere innslag av Trysils egen bygdedans, runnomen. Med CD-en følger et hefte med kort omtale av hvert av sporene, deriblant henvisning til varianter, til kilder for leken og til feleverket (Norsk Folkemusikksamling).

Denne CD-en burde ha interesse langt utenom Trysil!

CD-en fåes kjøpt for kr 150,-

TREET – Trysil-Knut Dans og Spelmannslag (TKDS)

Så lenge treet med sine stabile røtter og kraftige stamme får næring og gode vekstvilkår, vokser det og får nye greiner, kvister og skudd. Slik er det også med tradisjonen vår. I Trysil er vi heldige og har en levende folkemusikk- og dansetradisjon som har gått i arv fra generasjon til generasjon helt frem til i dag. Røttene og stammen er sterk, og vi har utøvere som ønsker å ta tradisjonen vår videre.


I 1999 ga TKDS ut CDen ”Mine strenger…” med arkivopptak fra Trysil. På den nye CDen vil vi vise hvor vi står i dag. Vi ønsker med prosjektet å dokumentere, ta vare på, tilgjengeliggjøre og videreformidle en viktig del av kulturarven vår. Det er derfor med stor glede og stolthet vi på denne CDen, presenterer utøvere i alle aldre og på alle nivåer; enkeltutøvere, duoer, grupper og spelmannslag.

Spilt inn og utgitt i 2015. Pris kr 200,-


Runnom etter tradisjoner fra Trysil og Engerdal.

Spilt inn i all hast… av Bjørn Kveen.

Dette er en samling runnomer spilt inn av spelmannen Bjørn Kveen. Han lærte å spille fele av bestefaren sin Hans Kveen, som i sin tid var en av våre store spelmenn.

CDen ble spilt inn og gitt i gave til Trysil-Knut Dans og Spelmannslag.

Pris kr 50,-


I spillende stund  - Else Myhr

Trysil-Knut Dans og Spelmannslag har gjennom tidene hatt mange gode spillemenn. En av de aller mest aktive i dag er Else Myhr. I januar 2016 ga hun ut solocden sin ”I spillende stund” hvor hun presenterer mer og mindre ukjente leker fra Trysil og omegn, og også noen egne komposisjoner. Runnom med både kort ener og kort treer, er godt representert på CDen.


På CDen kan du blant annet høre et utvalg av tidligere organist i Trysil, Theodor Olsen, sine ukjente komposisjoner. Dette er en låtskatt Myhr fikk kjenskap og tilgang til da hun var tildelt kunsternstipend fra Hedmark fylkeskommune i 2011-2013.


Pris kr 150,-


Org nr: 976 847 636

© Copyright Trysil-Knut Dans og Spelmannslag . Alle rettigheter reservert.